• Monika Satote

स्वप्न

असंख्य आहेत स्वप्न  असंख्य अभीलाषा  आजकाल स्वप्नांचीही  कळते मजला भाषा 

थकली आहेत बिचारी  असंख्य चालून वाटा  अनवाणी फिरताना  टोचला पायात काटा 

दूर दूर जाताना  तिमीराची भीती  क्षितिजाकडे जाताना मात्र  मंदावली गती कळसाच्या स्पर्शाची  घाई यांना सदा घामाळलेल्या स्वप्नांना  शिखर दिसावे एकदा !!!

1 view